Werelderfgoed en watericoon Schokland

‘Schokland is één van de vier Flevolandse watericonen, naast Batavialand, Urk en het Waterloopbos. Zo neemt ook Flevoland deel aan Nederland Waterland en zetten we de pareltjes van Nederland Waterland op de kaart.’ Denise Gehla is marketingmedewerkster bij Cultuurbedrijf Noordoostpolder en verantwoordelijk voor Museum Schokland. ‘Nu ik hier werk ontdek ik pas echt de rijke geschiedenis van dit mooie gebied’.

Werelderfgoed Schokland

‘Onze geschiedenis gaat verder terug dan de strijd tegen het water. 12.000 jaar geleden al – Schokland behoort tot het vaste land – woonden er hier jagers en vissers. Pas veel later, in de 12e eeuw, maken de bewoners terpen tegen het wassende water van de toen erg woeste Zuiderzee. Een strijd die zij in 1859 verliezen, ook door armoede gedwongen.’

‘Schokland blijft uiteindelijk behouden. Het is na inpoldering van de Noordoostpolder in 1942 een eiland op het droge. Uniek, en met een verhaal van prehistorie tot nu. Als je nu aan de noordkant van het eiland staat, kan je je goed voorstellen dat hier een haven was. Schoklanders vertellen er graag over.’

Verborgen verleden


Schokland is één groot archeologisch monument. In Museum Schokland, naast het karateristieke kerkje dat nog altijd een baken is, ontdek je het lang verborgen verleden. ‘Het museum maakt de lange geschiedenis tastbaar. Van de laatste ijstijd met mammoeten, zo’n 10.000 jaar geleden, tot de recente drooglegging en gevonden scheepswrakken. De opgegraven bodemschatten vertellen in chronologische volgorde het verhaal van het ontstaan en vergaan van het eiland.’

Virteel schatkijken


‘De omgeving van Schokland is eigenlijk één groot museum. Er liggen nog heel veel schatten. Bodemschatten die we niet hoeven op te graven om te onderzoeken en tot leven te laten komen. In december 2019 heeft Werelderfgoed Schokland een flinke subsidie ontvangen om virtueel schatkijken mogelijk te maken. En bijvoorbeeld een app te ontwikkelen die je ter plekke vertelt hoe het er rond het oude eiland duizenden jaar geleden uitzag. Wat in de bodem zit, blijft voortaan in de bodem, is de afspraak. Maar niet langer verborgen.’

Te voet of op de fiets

Schokland en het museum kennen - zeker na de in 2018 vernieuwde, meer interactieve tentoonstelling – veel bezoekers uit de wijde regio. Van cultuurliefhebbers tot recreanten die het gebied te voet of op de fiets bezoeken om soms te ontdekken dat de trotse Schoklanders nog graag hun verhaal doen. Over de Schokker snelweg bijvoorbeeld: een smalle loopplank aan palen die terpen met elkaar verbond bij hoog water.