Geschiedenis van Flevoland

De geschiedenis van Flevoland is uniek. Het is het allergrootste inpolderingstraject ter wereld. Ongeloofelijk dat hier 100 jaar geleden alleen maar zee was, de Zuiderzee. Met hier en daar een eilandje, zoals Schokland en Urk. Droog land tussen al dat nat. Op de eilanden en op het vaste land wist men: de zee geeft en de zee neemt. De schade bleef daarbij niet beperkt tot de schepen op zee. Ook het land kreeg het zwaar te verduren.

Beheersing - van het water

Een revolutionair idee

Eeuwenlang beheerste het water van de Zuiderzee het leven van de mensen in en rondom het gebied. Maar in de 17e eeuw draaiden de rollen om.

Waterbouwkundigen begonnen met hongerige ogen naar de toenmalige Zuiderzee te kijken. Hendric Stevin, waterbouwkundig ingenieur kwam met het idee om de Zuiderzee in te dammen. Hij wilde een dijk leggen van de kop van Noord-Holland langs de waddeneilanden naar de Groninger zeedijken. Een revolutionair idee… 

Pas in de 19e eeuw lagen er plannen op tafel die technisch en financieel uitvoerbaar waren. Hierbij speelde vooral de Zuiderzee Vereeniging een zeer belangrijke rol. Deze vereniging liet eerdere aannames van de ingenieurs Van der Toorn en Lely op hun waarde onderzoeken en keken of de plannen haalbaar waren.

Oude foto van het Zuiderzee project

Zuiderzee Vereeniging - en de Zuiderzeewet

Watersnoodramp en Zuiderzeewet

De aandacht van het publiek voor de plannen groeide naar grote hoogte toen de watersnoodramp van 1916 voor veel rampspoed zorgde. Iets waar de Zuiderzee Vereeniging handig op inspeelde. Het resultaat was daar. Op 14 juni 1918 was de Zuiderzeewet (Wet tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee) een feit.

Stenen doorgeven voor het maken van de Afsluitdijk in 1932

Grootste inpolderingsproject aller tijden

Een begin van de inpoldering van Flevoland werd gemaakt in 1924. Allereerst werd de Zuiderzee afgesloten met de 2,5 kilometer lange Amsteldiepdijk tussen het vaste land van Noord-Holland en het eiland Wieringen. Daarna werd de Afsluitdijk aangelegd, een dijk tussen Wieringen en het vaste land van Friesland. Het leek een onmogelijke klus, een dijk midden in de zee aanleggen. Maar in 1932 was de klus geklaard en zo ontstond het IJsselmeer.

Urk - Eiland af

Eerste IJsselmeerpolder

De Noordoostpolder werd de eerste echte IJsselmeerpolder. Op 3 oktober 1939 gaven de Burgemeesters Keijzer van Urk en Krijger van Lemsterland elkaar een hand op het enkele minuten daarvoor gesloten gat in de dijk. Urk was geen eiland meer. Een emotioneel moment voor de Urkers.

Het werken aan het Zuiderzee-project

Officieel Flevoland - 12e provincie

Aanleg Oostelijk en Zuidelijk Flevoland

Na de Noordoostpolder begonnen de arbeiders met de aanleg van Oostelijk Flevoland. Deze polder moest de bevolking van de overvolle Randstad opvangen. De steden in Noord- en Zuid-Holland werden zo vol dat er nieuw land nodig was voor woningbouw en recreatie.

Na het voorspoedig aangelegde Oostelijk Flevoland (1957) volgde al snel Zuidelijk Flevoland (1968). Op 1 januari 1986 werd Flevoland officieel de nieuwste en 12e provincie van Nederland.

Het eiland Urk voor de inpoldering

De Flevopoldercast

De historische schatten van Flevoland

In deze podcast van Het Flevolands Archief praten we over de bijzondere geschiedenis van Flevoland, en wat er allemaal aan historische schatten in ons depot te vinden is.

Ga hier naar de podcast