Wij

Het promotiebeeld voor de categorie Groei binnen brandingswebsite InFlevoland voor 'branding Flevoland'

Het promotiebeeld voor de categorie Groei binnen brandingswebsite InFlevoland voor 'branding Flevoland'

© InFlevoland

Over ons

Wat is InFlevoland?

Lees meer over ons
Het promotiebeeld voor de categorie Leef binnen brandingswebsite InFlevoland voor 'branding Flevoland'

Het promotiebeeld voor de categorie Leef binnen brandingswebsite InFlevoland voor 'branding Flevoland'

© Pim van der Maden

Verhaal van Flevoland

Flevoland is een ideeënrijke provincie die nergens mee te vergelijken is.

Lees het Verhaal van Flevoland
Marker Wadden is een uniek natuurgebied in ontwikkeling. De natuureilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Dit grote project draagt bij aan het natuurherstel van het Markermeer. Op deze nieuwe groep eilanden met natuurlijke oevers komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Een natuurparadijs voor vissen en vogels en een heerlijk recreatie-eiland.

Marker Wadden is een uniek natuurgebied in ontwikkeling. De natuureilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Dit grote project draagt bij aan het natuurherstel van het Markermeer. Op deze nieuwe groep eilanden met natuurlijke oevers komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Een natuurparadijs voor vissen en vogels en een heerlijk recreatie-eiland.

© Allwrite

Toekomst

Flevoland vernieuwt aan één stuk door. 

Meer info over toekomstige projecten
Het werken aan het Zuiderzee-project

Het werken aan het Zuiderzee-project

© Batavialand

Geschiedenis

Ontdek de geschiedenis van Flevoland. 

Duik in de geschiedenis van Flevoland