Groei op Urk

Urk is onlosmakelijk verbonden met de visserij. Urk heeft de grootste vissersvloot van Nederland en daaraan gekoppeld de grootste visverwerkende industrie. Visverwerking, wharehousing en transport zorgen dat de producten vanuit Urk over de hele wereld terechtkomen. 

In het kielzog van de visindustrie is de maritieme sector uitgegroeid tot een belangrijke pijler van de Urker economie. Voorheen werden er alleen kotters gebouwd, maar tegenwoordig varen de meest geavanceerd schepen de Urker haven uit. Het maritieme cluster groeit in rap tempo, waarbij de ontwikkeling van een nieuwe buitendijkse haven en binnendijks bedrijventerrein onmisbaar is: Port of Urk. Naast de visserij doet Urk het ook goed in andere sectoren zoals de bouw, ICT en dienstverlening. Maar ook detailhandel, horeca en toerisme floreren nog altijd.

Vestig je bedrijf - In Urk

Waar kun je ondernemen?

De gemeente Urk beschikt over 3 bedrijventerreinen: Lemsterhoek, Kamperhoek en Zwolsehoek. Daarnaast zijn er 2 bedrijventerreinen in ontwikkeling: Zeeheldenwijk en Port of Urk. De Zeeheldenwijk zit aan de zuidelijke kant van Urk aan de Urkervaart en wordt bebouwd met een groot deel woningen en een deel bedrijven.

Bekijk vestigingsmogelijkheden in Urk
Industrie in de haven met schepen op Urk, Flevoland

Ondernemersloket gemeente Urk  
 

Belangen - van Urker ondernemers

Bedrijvenkring Urk

De Bedrijvenkring Urk (BKU) telt 250 leden, best veel met een inwonersaantal van 20.000. Bijna alle Urker ondernemers zijn dan ook wel lid van de BKU. De BKU is de belangenbehartiger van het Urker bedrijfsleven richting lokale- en regionale overheid en zij zetten zich in voor het creëren van nieuwe mogelijkheden voor ondernemers.

Het is niet alleen maar de visserij wat de klok slaat. Een voorbeeld hiervan is de collectieve inkoop van gas en stroom, iets dat de Urker ondernemers door de jaren heen heel wat euro’s bespaard. Ook heeft de BKU de aanzet gegeven tot de ontwikkelingen van de buitendijkse haven en de oprichting van het cluster Urk Maritime. En natuurlijk worden er zo nu en dan ook leuke, sportieve, smakelijke en leerzame activiteiten georganiseerd.

Alles over Bedrijvenkring Urk
Mensen zitten tijdens een presentatie, BKU Flevoland Mannen in een boot op het water, BKU Flevoland