Toekomst in Flevoland

Flevoland vernieuwt aan één stuk door. Lelystad Airport breidt uit, de Floriade Almere is in aanbouw en we maken weer nieuw land: de Marker Wadden. 

Marker Wadden - Uniek natuurgebied

Van droom naar werkelijkheid

Marker Wadden is een uniek natuurgebied in ontwikkeling. De natuureilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Dit alles om bij te dragen aan het natuurherstel van het Markermeer. Op deze nieuwe groep eilanden met natuurlijke oevers komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Een natuurparadijs voor vissen en vogels. Maar ook voor de mens, want ook die kan hier straks heerlijk recreëren. 

Lees meer over Marker Wadden
Marker Wadden is een uniek natuurgebied in ontwikkeling. De natuureilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Dit grote project draagt bij aan het natuurherstel van het Markermeer. Op deze nieuwe groep eilanden met natuurlijke oevers komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Een natuurparadijs voor vissen en vogels en een heerlijk recreatie-eiland. Marker Wadden is een uniek natuurgebied in ontwikkeling. De natuureilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Dit grote project draagt bij aan het natuurherstel van het Markermeer. Op deze nieuwe groep eilanden met natuurlijke oevers komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Een natuurparadijs voor vissen en vogels en een heerlijk recreatie-eiland.

100.000 woningen

Korte termijn

In Nederland zijn de komende jaren heel veel extra woningen nodig. Vooral in de Amsterdamse regio is het moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Er moeten binnen enkele jaren 100.000 woningen gebouwd worden. Flevoland heeft de ruimte hiervoor en veel grond is eigendom van het Rijk. Flevoland wil hier dan ook graag aan bijdragen! De provincie onderzoekt samen met de gemeenten waar die woningen op korte termijn gebouwd kunnen worden.  
 

Lees meer over wonen in Flevoland
Woningen in de woonwijk Jonge Mondiaan in Lelystad, Flevoland Rijtjeswoningen in Parkwijk Lelystad in Flevoland

Floriade Almere - In 2022

Thema Growing Green Cities

Vanaf het voorjaar van 2022 vindt in Almere de expo Floriade Almere 2022 plaats. Zes maanden lang staat een gebied midden in de stad in het teken van de groene stad van de toekomst. Bezoekers worden geïnspireerd om groener en gezonder te leven. Met verrassende groene attracties, inzendingen van wereldsteden en een unieke bomen- en plantenverzameling. Na afloop van de expositie wordt het terrein verder ontwikkeld tot een groene en gezonde stadswijk. Benieuwd? Je kunt alvast een kijkje komen nemen in het preview centre

Ontdek de Floriade Almere
De gemeente Almere organiseert in samenwerking met de Floriade Almere 2022 BV, de provincie Flevoland, de Nederlandse Tuinbouwraad en andere partners de Floriade Almere 2022. Deze zevende editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling staat in het teken van Growing Green Cities. Centraal staan urgente vraagstukken die samenhangen met de mondiale verstedelijking, zoals voedselvoorziening, klimaatverandering en energiewinning. De Floriade is een ‘living lab’; een proeftuin voor onderzoek naar de innovatieve systemen op het gebied van reststromen, waterzuivering, water, mobiliteit, maar bovenal voedselproductie.

Lelystad Airport - Verbouwing

Ready for take-off

Lelystad Airport is de afgelopen jaren verbouwd van een regionale naar een internationale passagiersluchthaven en zal vanaf eind 2021 een aantrekkelijk alternatief bieden voor vliegreizen binnen Europa en naar overige landen rond de Middellandse Zee. 

Ontdek Lelystad Airport
Terminal 1 op vliegveld Lelystad Airport in Flevoland