Bedrijvenkringen in Flevoland

In iedere Flevolandse gemeente is wel een bedrijvenkring te vinden. Soms zelfs meer dan één. Met elkaar vormen ze ook het bestuur van VNO-NCW Flevoland. Zo is het Flevolandse bedrijfsleven goed vertegenwoordigd richting de provinciale- en landelijke overheid.

Voorzitters - van Flevolandse bedrijvenkringen

VNO NCW

In het bestuur van VNO-NCW Flevoland hebben alle voorzitters van de Flevolandse bedrijvenkringen zitting. Ze brengen samen met de leden prioriteiten in lobbydoelen aan. Zij vertegenwoordigen de achterban in commissies en overlegplatforms en lobbyen voor een optimaal ondernemersklimaat in de regio. Leden van VNO-NCW Flevoland ontmoeten elkaar maandelijks tijdens inspirerende bedrijfsbezoeken of themabijeenkomsten.

Meer over VNO NCW
Mannen van VNO NCW lopen langs een industriele installatie in Flevoland Leden van VNO-NCW Flevoland ontmoeten elkaar maandelijks tijdens inspirerende bedrijfsbezoeken of themabijeenkomsten

Bedrijfskringen - In Flevoland