Windenergie

Zeg je Flevoland, dan zeg je… wind. In de jongste provincie van ons land heeft de wind vrij spel. Daar maken we optimaal gebruik van. Onze windmolens draaien dan ook continu. Flevoland wekt bijna een kwart van alle landenergie in Nederland en is daarmee koploper duurzame energie. En nog mooier: we delen de lusten en de lasten van windenergie, omdat bewoners en ondernemers ook participeren in de verschillende windparken.

Windturbines

Die zee aan ruimte, die heldere lijnen en die vernieuwingskracht: dát is Flevoland. Ontstaan op de tekentafel: water werd land. De blik vooruit, toen en nu. De eerste windmolens maakten plaats voor grotere exemplaren. Met minder windturbines wekken we maximaal energie op.

Meedelen in de winst

Meer dan ooit passen de windmolens bij het strakke, rechte landschap. Modern, op gelijke afstand van elkaar en met dezelfde hoogte en kleuren zorgen ze voor rust. Eenheid. Ze versterken het open karakter van dit jonge landschap. Het unieke karakter van Flevoland blijft behouden. Daar zijn we trots op.

Samen

Samen, daar draait het om in Flevoland. Als inwoner of ondernemer heb je de kans om te investeren in toekomstige windparken bij jou in de buurt. Daarnaast delen wij graag onze kennis met de rest van Nederland. Op de voormalige bodem van de Zuiderzee leiden we de ontwerpers, bouwers en monteurs van de toekomst op. Zij zijn immers hard nodig voor de energietransitie. Flevoland gaat voor de wind! Doe je met ons mee?

Provinciaal beleid

Flevoland gaat voor de wind. Wij zijn een provincie waar windmolens onderdeel zijn van ons landschap. Zo weinig mogelijk molens die zoveel mogelijk energie opwekken. Geplaatst in lijnen die het open karakter van het landschap versterken. Wij zijn een provincie waar de lusten en lasten van windenergie gedeeld worden. Waar iedereen van de windenergie kan profiteren. Dit is wat provincie Flevoland voor ogen heeft als ideaalbeeld voor windenergie in Flevoland. Daar is het beleid van de provincie en de gemeenten in Flevoland op gericht.

Meer info op de website van provincie Flevoland

Windenergie: #durftefalen

Flevoland is pionier op het gebied van windenergie, zowel in het maken van beleid als ook de uitvoering hiervan. Wat ging er en in al die jaren goed, maar vooral ook: wat ging er mis? En wat kunnen bijvoorbeeld andere beleidsmakers of bestuurders hiervan leren? Onder de noemer #duftefalen gaat de Provincie Flevoland hierover in gesprek met uiteenlopende mensen uit de wereld van windenergie. Verschillende onderwerpen komen aan bod: hoe ga je bijvoorbeeld als gedeputeerde om met bewoners die zich niet gehoord voelen in het participatieproces? En wat doe je als blijkt dat windparken in de nacht overlast geven door knipperende lampjes?

Lees alle verhalen hier

Wat is de ecologische impact van windenergie? En hoe staat het ervoor met het gesloten distributiesysteem van Ventolines en het windpark in aanbouw Windplan Groen? Op vrijdag 16 juni organiseerde de provincie Flevoland een excursie over windenergie door Flevoland. Bekijk de onderstaande video om een impressie te krijgen van de excursie en van windprovincie Flevoland.

De excursie op 16 juni maakte onderdeel uit van WindDay, hét evenement over windenergie waarvan provincie Flevoland dit jaar host was. WindDay zelf vond op 15 juni plaats in het Aviodrome in Lelystad. Bekijk hieronder een impressie van deze bijeenkomst.

Succesvol ondernemen met windenergie

Hee, die staat stil!

In Flevoland staan bijna 700 windmolens en gemiddeld staat 3% daarvan stil. Niet steeds dezelfde, uiteraard, want ze staan altijd met een reden stil, bijvoorbeeld voor preventief onderhoud, reparaties of het uitvoeren van tests. Soms staan er meerdere windmolens tegelijk stil vanwege windstilte, ijsvorming of bijvoorbeeld tijdens het trekseizoen van ganzen. Omroep Flevoland heeft hierover een interessant artikel geplubliceerd.

Lees meer op de website van Omroep Flevoland

Onze windparken